Suksesi në stallë – nga praktika për praktikë

Suksesi në stallë vjen kur produktet inovative plotësojnë njohuri të shkëlqyera në praktikë. Për një menaxhim kompetent të fermës, rishikimi i vazhdueshëm i parametrave të fermës është po aq i rëndësishëm sa trendet dhe zhvillimet në blegtori.

Trajnime dhe Konsultime
null

Pajisje dhe ndërtim stallash

Këtu ne përfaqësojmë dy kompani “Schauer Agrotronic” dhe “Agrotel”. Ne ofrojmë sisteme perfekte të fermës. Me anë të bashkëpunimit me këto kompani ne ofrojmë teknologjinë më të mirë të të ushqyerit për derrat dhe gjedhin. Ne nuk përparojmë vetëm në teknologji, por gjithashtu planifikojmë dhe ndërtojmë të gjitha projektet me standartet më të larta.

null

Konsultime për derra

Në këtë sektor ne ju rekomandojmë atë që është më e mira për derrat tuaj, duke këshilluar edhe porcionin e duhur të ushqimit, si të kujdeseni për shëndetin e tyre dhe se si t’i ndiqni ato gjatë kohës së inseminimit. Gjithashtu në këtë fushë ne organizojmë seminare teorike dhe praktike.

null

Konsultime për gjedh

Në këtë sektor ne ju rekomandojmë atë që është më e mira për lopën tuaj. Si të keni një rritje të rendimentit të lopes në: qumësht,mish, si t’i ushqeni me porcione të duhura dhe se si të kujdeseni për shëndetin e tyre dhe se si t’i ndiqni ato gjatë kohës së mbarështimit. Gjithashtu në këtë fushë ne organizojmë seminare si nga ana teorike dhe ajo praktike.

null

Konsultime për shpend

Në këtë sektor ne ju rekomandojmë atë që është më e mira për shpendët tuaj. Si ti ushqeni ata në mënyrën e duhur dhe se si t’i trajtoni për të prodhuar mishin më të mirë, në lidhje me standartet europiane.