2018

Prodhimi i Vajit të Ullirit – Dekanter dhe Separator

Lexo më shumë

Shërbimi veterinar për shpendët në Austri dhe eksperiencat relevante për këtë sektor në Shqipëri

Lexo më shumë

2017

Tregtia e jashtme / Misioni ekonomik / Bujqësia në Shqipëri

Lexo më shumë

Nutriceutikë specifikë për përmirësimin e shëndetit dhe rritjes së performancës tek shpendët, përdorimi i tyre. Parandalimi i sëmundjeve të metabolizmit dhe ruajtja e performancës tek ruminantët, nëpërmjet zgjidhjeve të bazuara tek të ushqyerit

Lexo më shumë

Tendencat bashkëkohore në sektorin e shpendarisë- prodhimit të vezëve duke iu referuar racave të shpendëve dhe përmirësimit racor

Lexo më shumë

Koncepti më i ri evropian për silazhimin

Lexo më shumë